A szimbólumok titokzatos világa
„A tudat a tudattalannal szimbólumok nyelvén kommunikál”
 
A szimbólumok végig kísérik az életünket. Tudattalan szintekről szóló üzeneteket közvetítenek felénk. Ismeretükkel a körülöttünk lévő világ teljesebb megismerésére nyílik lehetőségünk. A szimbólumok világa hatalmas téma, éppen ezért, jelen írásunkban csak egy adott szegmensére koncentrálunk. Cikkünkben egy jógi szempontjából fontos alapvető összefüggéseket szeretném feltárni, mely a pszichológia és a jóga világképének a kapcsolatára is rávilágít.
 
A szimbólum a megismerést mélyebb szinten lehetővé tévő metaforikus jel. Leginkább vallási, mitológiai és művészeti vonatkozásban találkozhatunk különféle szimbólumrendszerek megjelenésével, hiszen e területeken a hétköznapi – analitikus – elme működés feletti információk átadásán van a hangsúly.
A szimbólumok működésének megértésében segítséget nyújt a védikus világkép alapjainak az ismerete. Eszerint a Világ teremtése transzcendens szinten kezdődött, majd ebből a szférából jött létre a finomfizikai (energetikai) és a durvafizika (anyagi) világ.  Az ember a Teremtés mindhárom szintjén jelen van.[1] A szimbólum a finomfizikai világ nyelvrendszere, melyet a durvafizikai szintekhez kötött elme képes megérteni.
 
A mai korban a finomfizikai szintekről szóló tudás a vallások és a mitológia világába lett száműzve. A Teremtés princípiumait ma már archetípusokként említi a pszichológia, s nem tudattal rendelkező félistenekként. A finomfizikai világ a kali-korszak embere számára nehezen érzékelhető, ezen tudati szintjeinket ma már tudattalannak tekintjük, illetve tudatalatti folyamatokként aposztrofáljuk. Fontos momentum, hogy a tudattalan, tehát a csitta mélyebb rétegei, analógok a finomfizikai testeinkkel.
A szimbólumok a tudatos és tudattalan szintjeinket kötik össze, de úgy is fogalmazhatunk, hogy finomfizikai szintű megértést tesznek lehetővé. A szimbólumokon keresztüli felismerésekben egyidejűleg van jelen a racionális és emocionális megértés, illetve olyan összefüggések felismerésére ad lehetőséget, melyet, hétköznapi elmével nem lennék képesek befogadni.
 
A tudat a tudattalannal szimbólumok nyelvén kommunikál, így a tudattalan szintjeinkre közvetlen hatást gyakorolhatunk a szimbólumok használatával. Mivel a tudattalan szintjeink analógok a finomfizikai rendszerünkkel, így szimbólumok alkalmazásával energiatesteinkben is változást indíthatunk el.
Gondolhatunk itt a jóga-iskolák szimbólumaira, például a különféle jantrákra vagy a csakraszimbólumokra. Ezen szimbólumok az elme tudattalan szintjeire hatnak, s így  finomfizikai energiákat akkumulálnak.
 
A spirituális úton járó ember hasznos mankója lehet egy adott szimbólumrendszer ismerete és annak gyakorlati használata. Ilyen szimbólumrendszereket használnak a különféle divinációs eljárások, mint a ji-king, tarot és az asztrológia. A különféle beavatási utak is komplett szimbólumrendszereket alkalmaznak, úgymint az alkímia, a kabbala vagy a jóga. Mivel a Teremtés közvetlen megnyilvánulása a természet, így a természetben a Teremtés archetípusait fedezhetjük fel szimbolikus formában. Tulajdonképpen a természet maga is egy szimbólumrendszer, így a természeti népek kultúrájában is összefüggő szimbólumokat és bölcseleti rendszert találunk. Gondoljunk csak arra, hogy a Nap mindennap lenyugszik, s újra felkel, ami a reinkarnáció folyamatát szimbolizálja.
Szimbólumokat mi is készíthetünk bizonyos célok elérése érdekében, hiszen így célirányosan fókuszálhatjuk a finomfizikai energiáinkat. Ilyen szimbólumokat tradicionális módszerek segítségével hozhatunk létre, mint a jantra, vagy a szigillizáció[2] folyamata.
 
A mai korban a pszichológiai praxis használja célirányosan a szimbólumok nyelvezetét. A köztudatba Carl Gustav Jung vezette be az archetípus fogalmát, mely a tudattalanban élő ősképeket jelenti. Ezen ősképek – archetípusok – szimbolikus formában fejezhetőek ki, s szimbólumaik segítségével hatást gyakorolhatunk az elme tudattalan szintjeire.
A pszichológiai praxis terápiás célzattal használja a szimbólumokat, hiszen így látensen meghúzódó problémák gyökerét tárhatja fel a tudattalan mélységeiben. S nem csak a tudattalan szinteken megbúvó momentumok felszínre hozatalára használja, hanem azok átrendezésére, gyógyítására is.
Tehát egy pszichológiai terápia, mely szimbólumok alkalmazására épül, a tudattalan szintek átrendezésével energetikai változásokat is beindít a páciens finomfizikai rendszerében.
 
A tudati folyamatainkat többféle módon rendszerezhetjük. A szimbólumok megértésének a szempontjából az alábbi terminológia alkalmazását tartom célszerűnek.
A tudat működésének a szintje lehet analitikus, analogikus és szimbolikus.
Az analitikus elmeállapot a hétköznapi tudatszintet jelenti, ahol minden tényezőt egymástól elválasztva látunk. Ezen a szinten a racionalitás a meghatározó.
Az analogikus gondolkodás látszólag egymástól független tényezők között találja meg a kapcsolatot azonos vagy hasonló attribútumok alapján. Ezen látásmód olyan kapcsolatokat tár fel, amelyek az analitikus elme számára ismeretlenek.
A szimbolikus gondolkodás egy adott jelenség mögött meghúzódó ideákat képes megmutatni. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy egy adott szimbólumot az analógiák segítségével fordíthatunk le racionális szintre.
 
A szimbólumokat használhatjuk meditációs objektumként is. Az elménk rájuk fókuszálásával működésbe lép a mögöttes tartalmuk, s megjelennek rejtett üzeneteik. Finomfizikai (energetikai) változást indítanak be, mely tudati átrendeződést idéz elő. A megfelelő szimbólumok segítségével tudatállapot-változást tudunk eszközölni, s a tudati szférák tisztább szintjeire nyithatunk kaput általuk.
 
Minden spirituális gyakorlónak felismerésekkel teli élményeket kívánok!


Szerző: Rafael Csaba asztrológus

Képek forrása: http://imgkid.com/ohm-symbol.shtml[1]A durva-fizikai elemek az élőlény durva-fizikai testét (stūla-śarīra) és a környező világot, a finom-fizikai elemek pedig a finom-fizikai testét (sūkṣma-śarīra) alkotják
[2]A szigillum szószerinti jelentése: pecsét, jel. A hermetikus mágiában használt szimbólum képzési folyamat.
 


Kapcsolódó blogok

Asztrológusként úgy tapasztaltam, hogy akkor keresnek fel az emberek a kérdéseikkel, amikor olyan élethelyzetben vannak, amely problémát, feszültséget, sőt olykor megoldhatatlannak látszó nehézséget hozott a számukra.
Csillag–jóga sorozatunkban egy régi hagyományt szeretnénk feleleveníteni, s átültetni azt a mai korunk pezsgő hétköznapjainak ritmusára.
Az internet hullámain időről időre olyan megalapozatlan hírek bukkannak fel, amelyek könnyedén megzavarhatják az ott szörfözők lelki nyugalmát.
Egyéb blogok

A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Az asztrológia mennyire hiteles tudományág, mennyire van létjogosultsága napjainkban?
A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Cikksorozatunk 2. része
A védikus asztrológia tárgykörével egyre több és több érdeklődő foglalkozik. Nagyon sokan olyan személyek is, akik elkötelezett, mély lelki-spirituális életet élnek. Cikksorozatunk 3. része
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy
BHF Tanfolyamok
» Senior jóga tanfolyam
Senior jóga tanfolyam Hortobágyi Gabriella 2017.03.22.

                                                       Senior jóga tanfolyam

Elkezdeni jógázni bármely életkorban lehetséges! A rendszeresen végzett kíméletes jógagyakorlatok segítenek megelőzni a betegségek kialakulását, sőt még a már meglévő betegségek gyógyításában is hatékonyak lehetnek, megfiatalítják és rugalmassá teszik a testet. A jóga az egyik legősibb tevékenység arra, hogy a lehető legtöbbet tehessük önmagunkért.

» Filozófiai istentan
Filozófiai istentan nandagopa 2017.02.14.

FILOZÓFIAI ISTENTAN

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait. 

» Bhagavad-gítá
Bhagavad-gítá nandagopa 2017.02.14.

BHAGAVAD-GITÁ

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait.

 

Bhagavad-gítá 7-12. fejezet – A Gítá középső hat fejezetét a mű szívének tekintik, mert – sok más bölcsesség mellett – itt esik legtöbb szó a bhakti-jógáról, a szeretet és odaadás művészetéről.  

» Védikus asztrológia tanfolyam
Védikus asztrológia tanfolyam Rághava Dásza 2015.04.14.

VÉDIKUS ASZTROLÓGIA ALAPTANFOLYAM 


» Kezdő jóga tanfolyam
Kezdő jóga tanfolyam Baranyai Gyöngyvér 2015.01.28.

A JÓGA

» Meditáció és önismeret
Meditáció és önismeret Baranyai Gyöngyvér 2015.01.28.

MEDITÁCIÓS ÉS ÖNISMERETI TANFOLYAM

» Haladó jóga tanfolyam
Haladó jóga tanfolyam Szabad Gábor 2014.01.07.

A JÓGA