A zenei hangok és a csakrák
Téma: Filozófia
S. Rajam: A szvarák eredete

Az egyik legjelentősebb védikus purána, a Srimad Bhágavatam szerint amikor az egyéni lélek a vágyain[1] keresztül kapcsolatba kerül az anyagi energiával, a lelki energiával való kapcsolata befedődik, s így a már anyagivá vált vágyain keresz­tül, azok beteljesítésére, egy anyagi testet fogad el. Ezek az anyagivá vált vágyak a nemiség, az érzékelés, a mozgás, az érzelem, a kommu­nikáció, az értelem és a megvilágosodás utáni vágy, melyek létrehoz­zák a már feltételekhez kötött lélek anyagi testének finom alapját. Ezeket a finomenergia örvényeket a védikus iro­dalom csakráknak nevezi. Név szerint: gyökér-csakra, nemi-csakra, köldök-csakra, szív-csakra, torok-csakra, homlok-csakra éskorona-csakra. Az anyaméh megfelelő feltételei mellett ezeknek a csakráknak az energiaátalakítása következtében jön létre az a fajta anyagi test, mellyel a lélek be­teljesítheti anyagi vágyait, amik ezután különböző tettekben nyilvánulhat­nak meg.[3] Más szóval, a lelki energia az anyagi energiával kapcsolatba lépve koncentrá­lódik e hét energiaörvény vagy csakra körül.
 
Ezek a csakrák energiát sugároznak ki, csakúgy, mint ahogyan egy tóba do­bott kő körül hullámok alakulnak ki. Vibrációik oly módon befolyásolják az anyagi energia hasonló rezgésszámú ré­szeit, hogy az élőlény vágyainak betelje­sítésére alkalmas anyagi testté formáló­dik. A test nem ölthet formát mindaddig, amíg a megteremtett alkotórészek, vagyis az elemek, az érzékek, az elme és a termé­szet kötőerői nincsenek együtt jelen.[4] Ez a folyamat lényegileg megegyezik azzal, ahogyan Brahmá az anyagi univerzum bolygóinak megteremtésekor az anyagot energiahullámok intelligens modulációja segítségével az univerzum bolygóivá és az élőlények testévé alakította.[5]
 
A hullá­mok legerőteljesebb tulajdonsága tehát, hogy képesek az anyagi energiát befolyásolni a teremtő potenciájuknak megfele­lően, az univerzum és az egyéni élőlény szintjén egyaránt.
 
A hét részből álló embe­ri testben tehát az energia hét csomó­ponton oszlik szét, ezek a csakrák, a test szvarái. Valójában minden kozmikus tétel vagy egység az anyagi energia vibráció­ja. Vagyis: mivel a zene ugyanazon elvek alapján épül föl, mint a „makrokozmikus oktáv” és annak „mikrokozmikus meg­nyilvánulása” az emberi testben, minta­ként szolgálhat a kozmikus megnyilvá­nulásban tapasztalt rezegtető hatásokra.
 
Ez tehát az eredete a zene lelki vonatko­zásainak, és az oka fizikai, pszichológiai és spirituális hatásainak. A védikus idők nagy bölcsei tudatában voltak ennek a ténynek. Nagy jelentőséget tulajdonítot­tak ezen vibrációk megfelelő hangolásá­nak a védikus mantrák és sztotrák (imák) éneklésekor, valamint a védikus zene gya­korlati alkalmazásakor.[6]
 
Szerző:Rátkai Gergő
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatója és Könyvtárának vezetője
 


[1] Független élvezet, anyagi birtoklásvágy, hamis tekintély, hírnév és tisztelet.  
[2] Bhg. 7.14, magy.  
[3] Hasonló folyamat, mikor a prizma spektrumaira bontja a fényt.  
[4] Bhág. 2.5.32.  
[5]Bhág. 2.8.9, 3.20 fejezet, 7.3.26–28.
[6] Hughes 1985:15–16. 

Forrás: Rátkai Gergő: Zene és meditáció. Tattva, XVII. évfolyam 2. szám, 2014. október, 47-49.
 
Felhasznált irodalom:
The Nātya Śāstra of Bharatamuni.
Sri Satguru Publications, Delhi, India, 2000.
Ramanathan, Hema: Rāgas in Bhaddeśī. Kézirat, 2012.
Hughes, David B.: Svara saptah: Intonation in Vaishnava Music. Bhaktivedanta Gurukula, Mayapur, 1985.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Bhagavad-gītā úgy, ahogy van. Bhaktivedanta Book Trust, 2008.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Caitanya-caritāmta. Bhaktivedanta Book Trust, 1996.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Śrīmad-Bhāgavatam (1-10. ének). Bhaktivedanta Book Trust, 1992–1995.
 
Kép:www.sonorant.nl

Kapcsolódó cikkek

Téma: Filozófia
Téma: Filozófia
A védikus hagyományok szerint, eredetileg amikor egy tanuló elhatározta, hogy a guru āśramjába költözik azért, hogy elkezdje a lelki tökéletesség felé vezető életét, el kellett fogadnia bizonyos alapelveket, illetve gyakorlatokat ahhoz, hogy alkalmassá váljon erre.
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.22. fordítás és magyarázat 1. rész
Dr. Tóth-Soma László
Egyéb cikkek

Téma: Relaxáció/Meditáció
Srasser Annamária, vaisnava jógamester jóga nidráról szóló szakdolgozatában sorra veszi a módszer terápiás alkalmazásának lehetőségeit, és az ellenjavaslatokról is szót ejt.
Téma: Érdekességek
Kozmikus utazásra hívunk. Tekints bele világegyetemünk titkaiba a Védák szemével!
Téma: Érdekességek
illat a léleknek - nőknek
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy
BHF Tanfolyamok
» Senior jóga tanfolyam
Senior jóga tanfolyam Hortobágyi Gabriella 2017.03.22.

                                                       Senior jóga tanfolyam

Elkezdeni jógázni bármely életkorban lehetséges! A rendszeresen végzett kíméletes jógagyakorlatok segítenek megelőzni a betegségek kialakulását, sőt még a már meglévő betegségek gyógyításában is hatékonyak lehetnek, megfiatalítják és rugalmassá teszik a testet. A jóga az egyik legősibb tevékenység arra, hogy a lehető legtöbbet tehessük önmagunkért.

» Rámájana
Rámájana nandagopa 2017.02.14.

RÁMÁJÁNA

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait.

» Filozófiai istentan
Filozófiai istentan nandagopa 2017.02.14.

FILOZÓFIAI ISTENTAN

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait. 

Filozófiai istentan – A kurzus segít áttekinteni és megérteni a védikus hagyomány istenképét. Megismerhetjük az isteni inkarnációk kategóriáit, a tíz legjelentősebb avatár kedvteléseit, valamint a jelentősebb félisteneket.

» Bhagavad-gítá
Bhagavad-gítá nandagopa 2017.02.14.

BHAGAVAD-GITÁ

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait.

 

Bhagavad-gítá 7-12. fejezet – A Gítá középső hat fejezetét a mű szívének tekintik, mert – sok más bölcsesség mellett – itt esik legtöbb szó a bhakti-jógáról, a szeretet és odaadás művészetéről.  

» A Védikus világkép
A Védikus világkép nandagopa 2017.02.14.

A VÉDIKUS VILÁGKÉP

A korábbi jelentős érdeklődésre való tekintettel a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ebben a félévben is nyitott kurzusokat hirdet. Ennek keretében az érdeklődők részvételi díj ellenében, tanfolyami jelleggel hallgathatják a levelező oktatás kiválasztott kurzusait. 

A Védikus Világkép: hogyan mutatja be a védikus irodalom az univerzum felépítését, annak lakóit, valamint a kozmikus időciklusokat?

Előadó: Dr. Schnitchen Csaba (Száksi-gopála Dásza).

» Védikus asztrológia tanfolyam
Védikus asztrológia tanfolyam Rághava Dásza 2015.04.14.

VÉDIKUS ASZTROLÓGIA ALAPTANFOLYAM 


» Kezdő jóga tanfolyam
Kezdő jóga tanfolyam Baranyai Gyöngyvér 2015.01.28.

A JÓGA