Utazások a védikus univerzumban: A ciklikus időszemlélet
Téma: Érdekességek
Azt már a modern tudomány is alátámasztotta, hogy az univerzum különböző bolygóin másképpen telik az idő. A felsőbb bolygókon például lassabban folyik, mint nálunk. Hasonlóképpen, a pokolbolygókon (amelyek a 14 bolygórendszer alatt helyezkednek el, tehát ezek nem részei a 14 bolygórendszernek) is sokkal gyorsabban telik az idő, mint Bhúrlokán. Erre a védikus irodalomban számtalan történetet találunk, így India ősi eposzában, a Mahábháratában is.
 
Amíg napjainkban a lineáris időfelfogás az elfogadott, addig az ősi írások a védikus időszemléletet fogadják el, amely szerint időszámításunk ciklikus, és különböző korszakok váltják egymást. A fejlett civilizációt – Aranykor – felváltja a kevésbé fejlett Ezüstkor, a Bronzkor, majd a legfejletlenebb Vaskor (Kali-korszak), amelyben jelenleg élünk. Nem kell messzire mennünk, hogy bizonyítékokat találjunk e teóriára. Ha így próbáljuk szemlélni a körülöttünk lévő világot, olyan, a tudósoknak a mai napig hatalmas fejtörést okozó kérdésekre találunk választ, mint az ókori egyiptomi építmények, a barlangrajzok vagy az ősi civilizációk máig megmagyarázhatatlan fejlettsége.
 
Az ősi civilizációk létezését bizonyítandó, számos komoly jelentőséggel bíró felfedezésről tudunk. Ezek közül említenék meg egyet:
Baskír tudósok olyan 120 millió éves kőtáblákat találtak, amiken méretarányos, háromdimenziós térképek láthatóak. A Baskír állami egyetem tudósai pontosan meg tudták állapítani, hogy a térkép az Urál vidékét ábrázolja a Belaja, az Ufimka és a Szutolka folyókkal együtt. Egy domborzati térképről van szó, amelyhez hasonlót manapság katonai célokra használnak. A domborzati rajz feliratokat is tartalmaz, számokkal teletűzdelve, melyekről a tudósok azt gondolták, hogy valamiféle ősi kínai írás lehet. Később azonban kiderült, hogy az írás ismeretlen eredetű, hieroglif rendszerű szótagírás. Jelentését eddig még nem sikerült megfejteni. Geológiai szempontból a kőtábla három rétegből áll. Az alapja, amely 14 cm vastag, a legkeményebb dolomit kőzet. A második réteg diopszidüvegből „készült”, mely anyag megmunkálásának technológiája ismeretlen a mai modern tudomány számára. A térképet valójában ezen a rétegen hozták létre. A harmadik egy 2 mm vastag porcelánréteg, amely arra szolgál, hogy megvédje a térképet a külső behatásoktól. A kőtáblát vizsgáló professzor elmondása szerint ezt a domborművet nem egy kőfaragó faragta ki. Nyilvánvalóan gépi módszerrel alkották meg. Ezt a megfigyelését a röntgenfelvételek is megerősítették: a kőtáblát mesterséges úton hozták létre precíziós műszerek segítségével. A baskíriai lelet anyagát már az amerikai Térképtörténeti Központban[1] is megvizsgálták. Az amerikaiak megdöbbentek. Véleményük szerint egy ilyen háromdimenziós térképet csakis egy okból készíthettek: navigációs célokra. Ráadásul kizárólag űrbéli felvételek segítségével lehet megalkotni.
Közel kétszáz szokatlan kinézetű táblát jelentettek az elmúlt századokból, a kutatás pedig ezután is folytatódni fog, mivel a tudósok biztosak benne, hogy egy világatlasz töredékét találták meg. Egyes feltételezések szerint összesen 348 darab ilyen mozaik létezett. A teljes atlasz nagy valószínűség szerint a Szokolinaja-hegy egyik szurdokában foglalt helyet, de a jégkorszak idején darabokra tört. A mérete 340*340 méteres lehetett. (A képen az 1999-ben megtalált kőtábla látható.)
 
Michael A. Cremo „Az emberi faj rejtélyes eredete” című könyvében rengeteg olyan leletet gyűjtött össze, amelyek a ciklikus időszemléletet támasztják alá, és amelyeknek a tudomány mai állása szerint nem szabadna léteznie. Általános vélekedés szerint a legrégebbi kőeszközök legfeljebb 2,5-3 millió évesek lehetnek, és csupán Afrikában jelentek meg. Ehhez képest előkerültek 2,8 milliárd évesnek datált vésett fémgolyók is, amelyeket biztosan emberi kéz alkotott.[2]
 
Néhány hasonló lelet a könyvből:
  • 600 millió éves fémváza és 590 millió éves cipőlenyomat Amerikából,
  • 400 millió éves vasszög kőben Skóciából,    
  • 360 millió éves aranyfonál kőben Angliából,                      
  • 312 millió éves vaskehely Oklahomából ,                                                   
  • 360 millió éves karcolt kő Iowából,
  • 320 millió éves emberi csontváz és arany nyaklánc Illinoisból,
  • 320 millió éves téglafal Oklahomából,
  • 248 millió éves cipőlenyomat Nevadából,
  • 144 millió éves fémcsövek mészkőben Franciaországból.
Ezenkívül rengeteg, több millió éves emberi csontváz került elő a világ minden tájáról, továbbá fúrt fogat, nyílvesszővel meglőtt combcsontot, étel főzésére alkalmas tűzhelyeket, a maival megegyező koponyacsontokat, stb. találtak, amelyek mind sokkal régebbiek, mint az „első kőszerszámok”.[3]
Ezekből a felfedezésekből is láthatjuk, hogy a ciklikus időszemléletet kellő számú lelet támasztja alá ahhoz, hogy fontolóra vegyük annak létjogosultságát. Ugyanakkor akadályozó tényezőként hathat az a tény, hogy történelemfelfogásunkat még mindig a lineáris időszemlélet tartja béklyóban.

Cikksorozatunk következő részében Mohendzsodáro, a Föld legősibbnek tartott városának titkait fedjük fel. 


Szerző: Baranyai Gyöngyvér (Hariráni Déví Dászí) vaisnava teológus[1] Centre of Historical Cartography, Visconsin, USA
[2] Michael A. Cremo: Az emberi faj rejtélyes eredete, 130 o.
[3] Michael A. Cremo: Az emberi faj rejtélyes eredete, 285-297 o.Kapcsolódó cikkek

Téma: Érdekességek
Bejárta a hír a világsajtót, hogy meghalt Stephen Hawking, világhírű elméleti fizikus. 76 évet élt. Az újságírói vélemények szerint Hawkingot nem (nehezen érthető) tudományos munkássága tette igazán híressé. Népszerűsítő könyvei mellett ritka betegsége tette őt igazán populáris személyiséggé.
Téma: Érdekességek
Végre elkészült a Jóga-szútra második kötete, mely a mű második fejezetének fordítása és magyarázata.
Téma: Érdekességek
Országos programajánlónkat olvashatjátok.
Egyéb cikkek

Téma: Gyakorlás
légzőgyakorlat mozgással a lelkierőért
Téma: Gyakorlás
Fájdalom nélkül nincs eredmény? Szenvedés nélkül nincs fejlődés? Gauranga Das cikke arról, milyen fájdalomtípusokkal szembesülhet egy jógi a gyakorlása során.
Téma: Filozófia
Halmai Zsuzsa, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatója cikksorozatának tárgyát a tudat, a test és a lélek képezik. Lássuk először a fogalmakat...
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy