A szimbólumok titokzatos világa
Téma: Érdekességek
„A tudat a tudattalannal szimbólumok nyelvén kommunikál”
 
A szimbólumok végig kísérik az életünket. Tudattalan szintekről szóló üzeneteket közvetítenek felénk. Ismeretükkel a körülöttünk lévő világ teljesebb megismerésére nyílik lehetőségünk. A szimbólumok világa hatalmas téma, éppen ezért, jelen írásunkban csak egy adott szegmensére koncentrálunk. Cikkünkben egy jógi szempontjából fontos alapvető összefüggéseket szeretném feltárni, mely a pszichológia és a jóga világképének a kapcsolatára is rávilágít.
 
A szimbólum a megismerést mélyebb szinten lehetővé tévő metaforikus jel. Leginkább vallási, mitológiai és művészeti vonatkozásban találkozhatunk különféle szimbólumrendszerek megjelenésével, hiszen e területeken a hétköznapi – analitikus – elme működés feletti információk átadásán van a hangsúly.
A szimbólumok működésének megértésében segítséget nyújt a védikus világkép alapjainak az ismerete. Eszerint a Világ teremtése transzcendens szinten kezdődött, majd ebből a szférából jött létre a finomfizikai (energetikai) és a durvafizika (anyagi) világ.  Az ember a Teremtés mindhárom szintjén jelen van.[1] A szimbólum a finomfizikai világ nyelvrendszere, melyet a durvafizikai szintekhez kötött elme képes megérteni.
 
A mai korban a finomfizikai szintekről szóló tudás a vallások és a mitológia világába lett száműzve. A Teremtés princípiumait ma már archetípusokként említi a pszichológia, s nem tudattal rendelkező félistenekként. A finomfizikai világ a kali-korszak embere számára nehezen érzékelhető, ezen tudati szintjeinket ma már tudattalannak tekintjük, illetve tudatalatti folyamatokként aposztrofáljuk. Fontos momentum, hogy a tudattalan, tehát a csitta mélyebb rétegei, analógok a finomfizikai testeinkkel.
A szimbólumok a tudatos és tudattalan szintjeinket kötik össze, de úgy is fogalmazhatunk, hogy finomfizikai szintű megértést tesznek lehetővé. A szimbólumokon keresztüli felismerésekben egyidejűleg van jelen a racionális és emocionális megértés, illetve olyan összefüggések felismerésére ad lehetőséget, melyet, hétköznapi elmével nem lennék képesek befogadni.
 
A tudat a tudattalannal szimbólumok nyelvén kommunikál, így a tudattalan szintjeinkre közvetlen hatást gyakorolhatunk a szimbólumok használatával. Mivel a tudattalan szintjeink analógok a finomfizikai rendszerünkkel, így szimbólumok alkalmazásával energiatesteinkben is változást indíthatunk el.
Gondolhatunk itt a jóga-iskolák szimbólumaira, például a különféle jantrákra vagy a csakraszimbólumokra. Ezen szimbólumok az elme tudattalan szintjeire hatnak, s így  finomfizikai energiákat akkumulálnak.
 
A spirituális úton járó ember hasznos mankója lehet egy adott szimbólumrendszer ismerete és annak gyakorlati használata. Ilyen szimbólumrendszereket használnak a különféle divinációs eljárások, mint a ji-king, tarot és az asztrológia. A különféle beavatási utak is komplett szimbólumrendszereket alkalmaznak, úgymint az alkímia, a kabbala vagy a jóga. Mivel a Teremtés közvetlen megnyilvánulása a természet, így a természetben a Teremtés archetípusait fedezhetjük fel szimbolikus formában. Tulajdonképpen a természet maga is egy szimbólumrendszer, így a természeti népek kultúrájában is összefüggő szimbólumokat és bölcseleti rendszert találunk. Gondoljunk csak arra, hogy a Nap mindennap lenyugszik, s újra felkel, ami a reinkarnáció folyamatát szimbolizálja.
Szimbólumokat mi is készíthetünk bizonyos célok elérése érdekében, hiszen így célirányosan fókuszálhatjuk a finomfizikai energiáinkat. Ilyen szimbólumokat tradicionális módszerek segítségével hozhatunk létre, mint a jantra, vagy a szigillizáció[2] folyamata.
 
A mai korban a pszichológiai praxis használja célirányosan a szimbólumok nyelvezetét. A köztudatba Carl Gustav Jung vezette be az archetípus fogalmát, mely a tudattalanban élő ősképeket jelenti. Ezen ősképek – archetípusok – szimbolikus formában fejezhetőek ki, s szimbólumaik segítségével hatást gyakorolhatunk az elme tudattalan szintjeire.
A pszichológiai praxis terápiás célzattal használja a szimbólumokat, hiszen így látensen meghúzódó problémák gyökerét tárhatja fel a tudattalan mélységeiben. S nem csak a tudattalan szinteken megbúvó momentumok felszínre hozatalára használja, hanem azok átrendezésére, gyógyítására is.
Tehát egy pszichológiai terápia, mely szimbólumok alkalmazására épül, a tudattalan szintek átrendezésével energetikai változásokat is beindít a páciens finomfizikai rendszerében.
 
A tudati folyamatainkat többféle módon rendszerezhetjük. A szimbólumok megértésének a szempontjából az alábbi terminológia alkalmazását tartom célszerűnek.
A tudat működésének a szintje lehet analitikus, analogikus és szimbolikus.
Az analitikus elmeállapot a hétköznapi tudatszintet jelenti, ahol minden tényezőt egymástól elválasztva látunk. Ezen a szinten a racionalitás a meghatározó.
Az analogikus gondolkodás látszólag egymástól független tényezők között találja meg a kapcsolatot azonos vagy hasonló attribútumok alapján. Ezen látásmód olyan kapcsolatokat tár fel, amelyek az analitikus elme számára ismeretlenek.
A szimbolikus gondolkodás egy adott jelenség mögött meghúzódó ideákat képes megmutatni. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy egy adott szimbólumot az analógiák segítségével fordíthatunk le racionális szintre.
 
A szimbólumokat használhatjuk meditációs objektumként is. Az elménk rájuk fókuszálásával működésbe lép a mögöttes tartalmuk, s megjelennek rejtett üzeneteik. Finomfizikai (energetikai) változást indítanak be, mely tudati átrendeződést idéz elő. A megfelelő szimbólumok segítségével tudatállapot-változást tudunk eszközölni, s a tudati szférák tisztább szintjeire nyithatunk kaput általuk.
 
Minden spirituális gyakorlónak felismerésekkel teli élményeket kívánok!


Szerző: Rafael Csaba asztrológus

Képek forrása: Renee Keith, http://imgkid.com/ohm-symbol.shtml


[1] A durva-fizikai elemek az élőlény durva-fizikai testét (stūla-śarīra) és a környező világot, a finom-fizikai elemek pedig a finom-fizikai testét (sūkma-śarīra) alkotják
[2] A szigillum szószerinti jelentése: pecsét, jel. A hermetikus mágiában használt szimbólum képzési folyamat.

Kapcsolódó cikkek

Téma: Érdekességek
Bejárta a hír a világsajtót, hogy meghalt Stephen Hawking, világhírű elméleti fizikus. 76 évet élt. Az újságírói vélemények szerint Hawkingot nem (nehezen érthető) tudományos munkássága tette igazán híressé. Népszerűsítő könyvei mellett ritka betegsége tette őt igazán populáris személyiséggé.
Téma: Érdekességek
Végre elkészült a Jóga-szútra második kötete, mely a mű második fejezetének fordítása és magyarázata.
Téma: Érdekességek
Országos programajánlónkat olvashatjátok.
Egyéb cikkek

Téma: Jóginterjúk
Hová, kihez forduljunk, ha jógát szeretnék tanulni, gyakorolni? Szakértőinket kérdeztük...
Téma: Filozófia
Dr. Tóth-Soma László lemondásról szóló cikksorozatának 3. része
Téma: Gyakorlás
Ájurvéda és jóga kapcsolata 2. rész
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy