A szennyezett tudat szintjei I.4. Jóga-szútra magyarázata 3. rész
Téma: Filozófia
4. sūtra
vtti-sārūpyam itaratra

Más esetben, [amikor az ember nem gyakorolja a jógát, vagyis az önmegvalósítást], az egyéni lélek az anyagi tudatfolyamatokkal azonosul. [I.4.]

A feltételekhez kötött élőlény hamis önazonosításának számtalan szintje van, amelyeket öt fő csoportba lehet sorolni. Ezek egy része a durvafizikai testtel kapcsolatos önazonosítás, másik része pedig a finomfizikaival, a mentális testünkkel történő önazonosítás által jön létre.  Tulajdonképpen a citta különböző finomságú „színezett” tudati rétegei (kośák) ezek, amelyek az önvalót befedve, a valódi én körül kialakulva elfedik annak eredeti személyiségét, illetve önazonosságát. A számtalan önazonosulási lehetőséget a védikus hagyomány öt csoportba osztja, öt kośáról említést téve. Ez az öt kośa 1.) az anna-maya-kośa, vagyis a durva-fizikai szintű énkép, 2.) a prāṇa-maya-kośa a durvafizikai test cselekedeteinek szintjén rögzült énkép, és 3.) a mano-maya-kośa, vagyis az elme szintjén rögzült énkép. Ezek felett az önvalót már ismerő 4.) vijñāna-maya-kośa és 5.) az önvalót már nemcsak ismerő, hanem ezen a szinten gondolkodó, érző és cselekvő, boldogsággal teli önazonosság anyagi tudatban történő megnyilvánulása az ānanda-maya-kośa finom fizikai rétegei találhatóak.[1]

Mindegyik anyagi tudat-réteg ebben a sorban az előtte lévőn belül helyezkedik el és egyre finomabb önazonosítási szintet jelent. A felsoroltak közül az első három az, amely tudatszintek az emberek többségének életében domináns szerepet kapnak, s csak kevesek jutnak el a filozófiai gondolkodás azon dimenziójába (vijñāna-maya-kośaānanda-maya-kośa), ahol az abszolút létértelem kutatásának az alapvető kérdései megfogalmazódnak (Ki vagyok? Honnét származom? Mi a létezésem valódi és eredendő abszolút célja?).[2] 

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.
A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!

[1] Grimes, John: A Concise Dictionary of Indian Philosophy – Sanskrit Terms Defined in English. State University of New York Press, Albany 1996. pg.167.
[2] Tóth-Soma, L.: Veda-rahasya – Bevezetés a hinduizmus vallásfilozófiájába. Bába és Társai Kiadó 1997. 136-137. old.

Kapcsolódó cikkek

Téma: Filozófia
Az önvalóról nem tudó feltételekhez kötött élőlények „jobbhíjján” az anyagi tudatukban zajló jelenségekkel, tudattartalmakkal azonosulnak.
Téma: Filozófia
Az úgynevezett kliṣṭa-vṛttik olyan anyagi tettekre ösztönöző tudatfolyamatok, amelyek az ember karmáját növelik, tehát amelyek így végsősoron fájdalmat, az anyagi világban való lekötöttséget, s újjászületést okoznak.
Téma: Filozófia
Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.
Egyéb cikkek

Téma: Érdekességek
Megkezdődik a Kārtika hónap, a Dāmodara–vrata. Esténként a szent helyeken, és otthonaikban az oltárokon lángot ajánlanak a vaisnava hívek az Úr Damodara formájának, és egész hónapban a lelki gyakorlatokra helyezik a hangsúlyt november 14-ig
Téma: Érdekességek
Országos programajánlónkat olvashatjátok.
Téma: Érdekességek
Indiai édességfesztivál Somogyvámoson
2014. október 24.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy