Téma: Filozófia
Az önvalóról nem tudó feltételekhez kötött élőlények „jobbhíjján” az anyagi tudatukban zajló jelenségekkel, tudattartalmakkal azonosulnak.
Téma: Filozófia
Az úgynevezett kliṣṭa-vṛttik olyan anyagi tettekre ösztönöző tudatfolyamatok, amelyek az ember karmáját növelik, tehát amelyek így végsősoron fájdalmat, az anyagi világban való lekötöttséget, s újjászületést okoznak.
Téma: Filozófia
Az akliṣṭa-vṛttik az anyag és a transzcendens között különbséget tevő intelligencia által létrehozottak, s csökkentik a három kötőerő általi kötöttséget, tehát végső soron a megvilágosodás felé vezetnek.
Téma: Filozófia
Egy gyakorló yogī az önmegvalósítást gátló kliṣṭa-vṛttiket csak módszeresen, egyrészt a megfelelő lelki elvek, és rendszeres gyakorlatok, másrészt a szükséges életvezetési szabályok mentén tudja eredményesen kezelni.
Téma: Filozófia
A feltételekhez kötött élőlény hamis önazonosításának számtalan szintje van, amelyeket öt fő csoportba lehet sorolni. Ezek egy része a durvafizikai testtel kapcsolatos önazonosítás, másik része pedig a finomfizikaival.
Téma: Filozófia
A feltételekhez kötött helyzetében az ember saját transzcendentális énjét elfelejtve az anyaggal, az anyagi testével, az anyagi tudatfolyamataival azonosul.
Téma: Filozófia
A jóga saját létezésünk megismerésének magasztos útja, amely megtanítja számunkra, hogy a létező világ általunk jelenleg átláthatatlan hierarchiájában hova helyezzük önmagunkat.
Téma: Filozófia
A yoga gyakorlásával számos eredményt lehet elérni. Mindezek mellett azonban a védikus tradíció kifejezetten hangsúlyozza, hogy a valódi célja az önmegvalósítás, a valódi énünk megismerése.
Téma: Filozófia
A lélek eredeti tiszta állapotában formával és tulajdonságokkal rendelkezik, amelyet persze nem szabad összetévesztenünk az anyag-világ dimenziójában tapasztalható formákkal és tulajdonságokkal.
Téma: Filozófia
A lélek (puruṣa) természetétől fogva mennyiségileg korlátozott mértékben az Úr tulajdonságait birtokolja.
Téma: Filozófia
Kérdések a guru témakörében 3. – Kit fogadjak el lelki tanítómesteremnek? [Kiegészítés Yoga-sūtra I.13. magyarázat 6.-hoz]
Téma: Filozófia
Kérdések a guru témakörében 2. – Milyennek kell lennie egy hiteles lelki tanítómesternek? [Kiegészítés Yoga-sūtra I.13. magyarázat 6.-hoz]
Téma: Filozófia
Kérdések a guru témakörében 4. – Nos, végül hol is az a “bokor”??? [Kiegészítés Yoga-sūtra I.13. magyarázat 6.-hoz]
Téma: Filozófia
Kérdések a guru témakörében 1. – Melyik bokorban találok egy hiteles gurut?
[Kiegészítés Yoga-sūtra I.13. magyarázat 6.-hoz]
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.13. magyarázat 6. A lelki tanítómester (guru) választásának jelentősége egy yogī éltében.
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.15. magyarázat 3. A lemondás (vairāgya) hiányának eredményei
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.15. fordítás és magyarázat 1.
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.15. magyarázat 2.
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.7. magyarázat 5. Tízféle bizonyíték, a tudásszerzés további védikus módszerei (pramāṇa)
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.7. magyarázat 4. A kinyilatkoztatott szentírások tanításai (āgama, śabda)
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.7. magyarázat 3. A testet öltött élőlények négyféle hiányossága
Téma: Filozófia
Reflexió egy Facebook felvetésre.
Téma: Filozófia
I. 27. sūtra fordítás és magyarázat 1.
Gaura Krisna Dásza írása
Téma: Filozófia
Téma: Filozófia
A védikus hagyományok szerint, eredetileg amikor egy tanuló elhatározta, hogy a guru āśramjába költözik azért, hogy elkezdje a lelki tökéletesség felé vezető életét, el kellett fogadnia bizonyos alapelveket, illetve gyakorlatokat ahhoz, hogy alkalmassá váljon erre.
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.22. fordítás és magyarázat 1. rész
Dr. Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
Yoga-sūtra I.22. magyarázat 2. rész
Dr. Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
Egyre több szempontból tisztelem az öreget. Egyrészt a "Light on Yoga" című korszakalkotó művéért, amiben nagyon sokat rögzített Krishnamacharya hagyatékából, másrészt a 108 dropback miatt, valamint azért, mert kilencvenévesen is gyakorol, ami bizonyíték arra, hogy a jóga nem csak fiatal és fitt embereknek való.
Téma: Filozófia
2. rész
Téma: Filozófia
Amíg ennek a világnak a feltételekhez kötött lelkei az idő fogságában élik relatív életüket, s tetteik minden aspektusa az idő által nyer értelmet, addig Isten felette áll az idő múlásának. Patañjali úgy fogalmazza ezt meg, hogy an-avaccheda...
Téma: Filozófia
Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza) cikksorozata.
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján. A 6. fejezet 23. verse „a szenvedéssel való kapcsolat megszűnése” jelentést rendeli a jógához.
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján. A 6. fejezet 2. verse a jógát a szannjászával, az aszketizmussal, a világtól való elfordulással, lemondással felelteti meg.
Téma: Filozófia
Egyesek szerint Isten éppúgy érzékelhetetlen, mint egy láthatatlan sárkány. De mennyire és milyen sárkány is Ő valójában? Dr. Tasi István cikke.
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján. A 2. fejezet 53. verse a jóga és a szamádhi közé tesz egyenlőségjelet.
Téma: Filozófia
Válaszlevél egy kétkedőnek, aki szeretné megtudni, hogy valóságosak-e az istenélmények. Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza) cikksorozatának befejező része.
Téma: Filozófia
A Bhagavad-gítá 2. fejezet 50. verse a jógát ügyes, okos cselekvésként, vagy a cselekvés művészeteként határozza meg. Folytatjuk Bakaja Zoltán jóga fogalmát definiáló sorozatát.
Téma: Filozófia
Valóságosak-e az istenélmények? Folytatjuk Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza) egy kétkedőhöz írt válaszlevelét.
Téma: Filozófia
Válaszlevél egy kétkedőnek, aki szeretné megtudni, hogy valóságosak-e az istenélmények. Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza) cikksorozata.
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján. A 2. fejezet 50. verse a jógát ügyes, okos cselekvésként, vagy a cselekvés művészeteként határozza meg.
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján. A 2. ének 48. verse a jógát „egyenlőségnek” vagy „egykedvűségnek”, „nyugalomnak” nevezi.
Téma: Filozófia
Fellegvári Orsolya szakdolgozatában a gaudíja-vaisnavizmus, Patandzsali jógahagyománya és a théraváda buddhizmus meditáció fogalmait ismerteti.
Téma: Filozófia
Fellegvári Orsolya vaisnava jógamester szakdolgozata alapján
Téma: Filozófia
Bakaja Zoltán (Sjámaszundara Dásza) a jóga fogalmát definiálja a Bhagavad-gítá versei alapján.
Téma: Filozófia
Kapisinszky Judit jógaoktató írása
Téma: Filozófia
Fellegvári Orsolya szakdolgozatában a gaudíja-vaisnavizmus,Patandzsali jógafilozófiája és a théraváda buddhizmus istenképét veszi sorra.
Téma: Filozófia
Németh Dávid cikksorozatában A „szent ember” fogalmát járja körbe a katolicizmus és a vaisnavizmus szemszögéből.
Téma: Filozófia
Mi létezés, illetve az emberi lét értelme? Tóth-Soma László cikksorozata segítségével ennek járunk utána.
Téma: Filozófia
Halmai Zsuzsa, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatója cikksorozatának tárgyát a tudat, a test és a lélek képezik. Lássuk először a fogalmakat...
Téma: Filozófia
Védikus mese a bennünk rejlő jó és gonosz harcáról. Acyutananda Dásza írása.
Téma: Filozófia
Dr. Tóth-Soma László lemondásról szóló cikksorozatának 3. része
Téma: Filozófia
A jóga legmagasabb rendű célja a Legfelsőbb Úrral, mindenek forrásával való összekapcsolódás. De hogyan is képzeljük el Istent?
Téma: Filozófia
Állandóan rohanunk, de hová és miért is? Akhilasraya Dásza őszinte vallomásában egy sokunkat foglalkoztató témát feszeget.
Téma: Filozófia
Mi haszna a nyugati országokban elterjedt hatha-jóga gyakorlásának? Részlet Képes Andrea Tattva c. folyóiratban megjelent cikkéből
Téma: Filozófia
Dr. Tóth-Soma László Patanydzsali Jóga-szútráját magyarázza. A szerző lemondásról szóló cikksorozatának 2. része
Téma: Filozófia
Idén szeptember végén ünnepeltük Srí Krisna hitvesének, Srímatí Rádháránínak a megjelenési napját. Ez alkalomból közöljük Acyutanda Dásza cikkét a hindu "istennőkről"
Téma: Filozófia
A jógagyakorlás, a lelki fejlődés nélkülözhetetlen eleme az önmegvalósítás útján önként vállalt lemondás. Dr. Tóth-Soma László cikksorozatának 1. része
Téma: Filozófia
Gauranga dász cikke ragaszkodásról, lemondásról, önátadásról...
Téma: Filozófia
Gauranga dász a hétköznapi tudatállapotról
Téma: Filozófia
Az elvárások célszerűségéről. Gauranga dász cikke
Téma: Filozófia
Kapcsolatunk a kötelességhez, az eredményeinkhez és az emberekhez. Gauranga dásztól.
Téma: Filozófia
A kérdésre gyakorlatban alkalmazható választ Dr. Tóth-Soma László vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató adja.
Téma: Filozófia
Dr. Tóth-Soma László vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató írása a hiteles lelki tanítómesterről és megtalálásának lehetőségeiről.
Téma: Filozófia
A Jógaszútra 1.13 aforizmájáról dr. Tóth-Soma László tolmácsolásában
Téma: Filozófia
Negatív tulajdonságaink sorsáról Gauranga dász cikke
Téma: Filozófia
Az vagyok, akinek vélem magam? A választ kifejti dr.Tóth-Soma László, a BHF tanszékvezetője.
Téma: Filozófia
A kérdésre a védikus irodalom válaszát keresi Rémiás Róbert vaisnava teológus hallgató.
Téma: Filozófia
Tóth Zoltán, vaisnava teológus írása a védikus időszámításról és a Föld történetéről.
Téma: Filozófia
Ahogy azt a védikus filozófia látja. Bemutatja: dr.Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
A látásmód, ami elpusztít mindent. Őexcellenciája, Gauri Shankar Gupta gondolatai az emberről és környezetéről
Téma: Filozófia
Ahogy azt a nyugati filozófia és tudomány látja. Bemutatja: dr.Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
Az önmegvalósítást akadályozó tudatszínezetekről dr. Tóth-Soma László.
Téma: Filozófia
...a védikus hagyományban. Bemutatja: dr. Tóth-Soma László.
Téma: Filozófia
Önmegismerés az önmegvalósítás? Aki válaszol: dr. Tóth-Soma László.
Téma: Filozófia
Hangvibráció, zene és önmegvalósítás II. Rátkai Gergő sorozata.
Téma: Filozófia
Bevezetés a védikus zene világába: A zenei hangok. Rátkai Gergő sorozata.
Téma: Filozófia
Anyag, nem anyag - és a változatlanság. Ahogy Szabad Gábor látja.
Téma: Filozófia
mantrameditációs eszközök sorozat 1.
Téma: Filozófia
A jóga eredeti hagyománya, Patanydzsalitól
Téma: Filozófia
az önmegvalósítás eszközei szerint
Téma: Filozófia
A lélek, a test és tudat kapcsolatának védikus felfogása.
Téma: Filozófia
útmutató a nyugati pszichológia tudatkereséséhez
Téma: Filozófia
a vallásos és modern kori böjtölés
Téma: Filozófia
avagy milyen is az elefánt?
Téma: Filozófia
Érdemes elgondolkodni rajta...
Téma: Filozófia
írta: Dr. Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
- avagy avagy a nyúl tavaszi agancsváltása
Téma: Filozófia
írta: Dr. Tóth-Soma László
Téma: Filozófia
A nem elefánt boldogsága
Téma: Filozófia
Mégis, ki vagyok én?
Téma: Filozófia
írta: Medvegy Gergely
Téma: Filozófia
írta: Szederjesi Zselyke
Téma: Filozófia
írta: Dr. Tóth-Soma László
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy